Skúška teoretických vedomostí – záväzné prihlášky október 2015

Odbor licencovania leteckého personálu oznamuje žiadateľom o teoretickú skúšku (ATPL, CPL, PPL, IR, MPL, UAV), že záväzné prihlášky na teoretickú skúšku na mesiac október (19. – 23. 10. 2015) akceptuje v prípade doručenia do 05. 10. 2015.

Prihlásiť sa na septembrové termíny už nie je možné.