Nový termín skúšok

Dopravný úrad, odbor licencovania leteckého personálu oznamuje žiadateľom o skúšku teoretických vedomostí, že z mimoriadnych technických príčin (z dôvodu prerušenia distribúcie a dodávky elektrickej energie a plánovanej revízie hlavnej trafostanice) sa termín teoretických skúšok v dňoch 19. – 23. 10. 2015 RUŠÍ. Náhradný termín je stanovený na dni od 26.10 do 30. 10. 2015.
Termíny teoretických skúšok