Ohlasovanie udalostí v civilnom letectve

Od 15. novembra 2015 sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014 z 3. apríla 2014 o ohlasovaní udalostí, ich analýze a na ne nadväzujúcich opatreniach v civilnom letectve.

Cieľom tohto nariadenia je zvýšiť bezpečnosť letectva tým, že sa zabezpečí, aby sa príslušné informácie o bezpečnosti týkajúce sa civilného letectva ohlasovali, zhromažďovali, uchovávali, chránili, vymieňali, rozširovali a analyzovali.

http://easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/new-regulation-reporting-safety-incidents-has-become-applicable