Rozhodnutie predsedu Dopravného úradu č. 2/2015 zo 16.12.2015, ktorým sa určuje typ nepravidelného rozvrhu služieb

Dopravný úrad vydal Filetype iconRozhodnutie,  ktorým sa určuje typ nepravidelného rozvrhu služieb.