Zmeny v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

Aktuálne informácie nájdete tu.