Riadenie a oznamovanie zmien, ktoré si nevyžadujú predchádzajúce povolenie

Postup pre riadenie a oznamovanie zmien, ktoré si nevyžadujú predchádzajúce povolenie DÚ