Postup Dopravného úradu pre vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve

Aktuálne informácie nájdete tu