Oznam: Skúšky z teoretických vedomostí podľa nariadenia 1321/2014, časť 66

Dopravný úrad zverejňuje Oznam pre žiadateľov o vykonanie teoretických skúšok na získanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014, časť 66. Oznam je možné nájsť Filetype iconFiletype icontu.

Overovanie teoretických vedomostí podľa časti 66 je v kompetencii organizácií s povolením na výcvik údržby.