POZVÁNKA s prihlasovacím formulárom na Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve marec 2018

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve

marec 2018

Dopravný úrad v spolupráci s Leteckým námorným a vyšetrovacím útvarom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky  a s Letovými prevádzkovými službami Slovenskej republiky, štátny podnik organizuje a srdečne Vás pozýva na prvý Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve.

Prihlásenie je prosím vykonajte  najneskôr do 4. marca 2018. Dovoľujem si Vás upozorniť, že počet miest je limitovaný. V prípade naplnenia počtu účastníkov nebude možné Vašu prihlášku  akceptovať.

Kedy: v sobotu 24. marca 2018

Čas:    09.00 – 17.00

Kde:   v aule Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, Trenčín

https://goo.gl/maps/gvJMzKSPdfs

Parkovanie: nie je zabezpečené nakoľko univerzita nemá vlastné parkovisko; v okolí univerzity je možné bezplatné parkovanie

Účastnícky poplatok: 0,00 €

V rámci semináru bude pre účastníkov v priestoroch univerzity  zabezpečený obed,  dopoludňajší a popoludňajší coffee break. Počas trvania semináru bude k dispozícii školský bufet.

Program:

09.00 – 09.30 – Registrácia

-        Ohlasovanie udalostí (príspevok LNVU)

-        Bezpilotné lietanie (príspevok DÚ)

-        Lietanie v priestore „G“ (príspevok LPS SR, š. p.)

-        Rozbor udalosti – vniknutie do riadeného vzdušného priestoru bez povolenia ATC

-        (príspevok LPS SR, š. p.)

-        Poskytovanie služby pátrania a záchrany v SR, informácia a rozbor udalosti (príspevok LPS SR, š. p.)

-        Systém IBAF (príspevok LPS SR, š. p.)

Súčasťou každého bodu programu je diskusia. Organizátor môže program upraviť podľa potreby.

Prihlasovací formulár:

https://goo.gl/forms/4wnW0Wpx56WJQTBQ2