Odklad účinnosti niektorých ustanovení Nariadenia (EÚ) 1178/2011

Dopravný úrad zverejňuje informáciu ohľadom odkladu účinnosti niektorých ustanovení Nariadenia (EÚ) 1178/2011. Bližšie informácie je možné nájsť tu.