Publikovanie žiadostí o vydanie osvedčenia

Žiadosti o vydanie osvedčenia pre poskytovateľov ATM, ANS, ATM sieťových služieb a výcvikových organizácií pre ATCO nájdete tu