Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve

Dopravný úrad v spolupráci s LPS SR, š. p. Vás pozývajú na SEMINÁR O BEZPEČNOSTI V CIVILNOM LETECTVE

Kedy: v sobotu 30. marca 2019

Kde: Agroinštitút Nitra, š. p. , Akademická 4, Nitra

Trvanie: 09.00 – 15:30

Filetype iconProgram

Súčasťou každého bodu programu je diskusia.

Registrácia: 08.00 – 08.55

Cena: bez poplatku

Pre účastníkov bude zabezpečený obed, dopoludňajší a popoludňajší coffee break.

Prihlásenie: do 17. marca 2019

Počet miest je limitovaný.