Dodržiavanie podaných letových plánov v Európskom vzdušnom priestore

Dôležitá informácia pre prevádzkovateľov lietadiel a poskytovateľov letových prevádzkových služieb: Dodržiavanie podaných letových plánov v Európskom vzdušnom priestore

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) informuje európskych prevádzkovateľov lietadiel a poskytovateľov letových prevádzkových služieb o dôležitosti dodržiavania podaných letových plánov v Európskom vzdušnom priestore. Za týmto účelom vydala EASA dokument do pozornosti prevádzkovateľom lietadiel a poskytovateľom letových prevádzkových služieb.

Filetype iconAdherence to Filed Flight Plans

Filetype iconDo pozornosti prevádzkovateľom lietadiel a poskytovateľom letových prevádzkových služieb (ATS)