Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve

Dopravný úrad v spolupráci s LPS SR, š. p. Vás pozývajú na SEMINÁR O BEZPEČNOSTI V CIVILNOM LETECTVE

Kedy: v sobotu 7. marca 2020

Kde:  v aule Technickej univerzity vo Zvolene, Študentská 17, 960 01 Zvolen

Trvanie: 08.30 – 16:00

Filetype iconProgram

Súčasťou každého bodu programu je diskusia.

Registrácia: 08.30 – 09.00

Cena: bez poplatku

Pre účastníkov bude zabezpečený obed, dopoludňajší a popoludňajší coffee break.

Počet miest je limitovaný.

Parkovanie: bezplatné parkovanie v okolí auly univerzity

Ubytovanie:  V prípade záujmu môžu účastníci semináru požiadať o poskytnutie ubytovania priamo v TU Zvolen Kontaktné údaje: Miroslava Cibuľová, ubytovacie odd. ŠD, tel. 0907 788 641, e-mail: cibulova@tuzvo.sk Cena: 17,50 €/osoba/noc

Ubytovanie si každý hradí sám vo vlastnej réžii.