Informácia o zrušení skúšok teoretických vedomostí

12.3.2020 Oznámenie – Aktualizácia informácií z 10.03.2020

Dopravný úrad informuje žiadateľov, že v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus), na základe opatrení predsedu Dopravného úradu vyplývajúcich z rokovania krízového štábu Dopravného úradu v súvislosti s prijatými opatreniami Ústredným krízovým štábom SR, ruší termíny skúšok teoretických vedomostí leteckého personálu pre všetky odbornosti v mesiaci marec 2020.

Dopravný úrad stanoví náhradné termíny a prednostne umožní absolvovanie skúšok žiadateľom, ktorí boli prihlásení na marcový skúšobný termín.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Vašich skúšok teoretických vedomostí alebo osobného vybavenia žiadostí, kontaktujte, prosím, OLLP.

Kontakty OLLP: letecky.personal@nsat.sk, letectvo.skusky@nsat.sk, meno.priezvisko@nsat.sk (formát e-mailových adries zamestnancov),

Licencovanie leteckého personálu – teoretické skúšky: 02/48 777 563,

Licencovanie leteckého personálu: 02/ 48 777 558.

Za vzniknuté komplikácie sa leteckej verejnosti ospravedlňujeme.