Dôležité: Informácia EASA k vakcinácii posádok lietadiel

Dopravný úrad – Divízia civilného letectva, informuje leteckú verejnosť o informačnom materiále EASA k vakcinácii posádok lietadiel.

Stránku je možné nájsť TU.