Oznámenie o teoretických skúškach

Na základe nového COVID-automatu, ktorý nadobudol platnosť od piatku 10.12.2021, sa teoretické skúšky vykonávajú v režime OP, t. j. len osoby

  • plne očkované, alebo
  • ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.