Infromácie EASA o reštriktívnych opatreniach EÚ voči Rusku

EASA zverejnila infromácie o reštriktívnych opatreniach EÚ voči Rusku. Bližšie informácie možno nájsť na nasledovnej stránke:

 

https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easa-publishes-details-implementation-eu-restrictive-measures-against