Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve

Konzultácie k návrhu Plánu výkonnosti pre referenčné obdobie 3

Konzultácie k návrhu Plánu výkonnosti pre referenčné obdobie 3

Dodržiavanie podaných letových plánov v Európskom vzdušnom priestore

Dodržiavanie podaných letových plánov v Európskom vzdušnom priestore

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve

Publikovanie žiadostí o vydanie osvedčenia

Publikovanie žiadostí o vydanie osvedčenia

Postup Dopravného úradu pre vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve

Postup Dopravného úradu pre vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve

Workshop – Zmeny v oblasti licencovania ATCO

Workshop – Zmeny v oblasti licencovania ATCO