POZVÁNKA s prihlasovacím formulárom na Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve marec 2018

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve marec 2018

Postup Dopravného úradu pre vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve

Postup Dopravného úradu pre vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve

Workshop – Zmeny v oblasti licencovania ATCO

Workshop – Zmeny v oblasti licencovania ATCO