V dňoch 28.5.2023 – 01.06.2023 a 06.06.2023 je zákaz VFR a UAV letov v CTR Štefánik. Bližšie informácie o priestoroch a časoch pozri správy NOTAM č. A/C0943 a A/C0944

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve

Konzultácie k návrhu Plánu výkonnosti pre referenčné obdobie 3

Konzultácie k návrhu Plánu výkonnosti pre referenčné obdobie 3

Dodržiavanie podaných letových plánov v Európskom vzdušnom priestore

Dodržiavanie podaných letových plánov v Európskom vzdušnom priestore

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve

Publikovanie žiadostí o vydanie osvedčenia

Publikovanie žiadostí o vydanie osvedčenia

Postup Dopravného úradu pre vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve

Postup Dopravného úradu pre vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve

Workshop – Zmeny v oblasti licencovania ATCO

Workshop – Zmeny v oblasti licencovania ATCO