Zmeny v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

Zmeny v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

Posúdenie spoľahlivosti

Dňom 5. 8. 2015 nie je potrebné predkladať výpis záznamov trestov iného štátu pobytu.