DOPRAVNÝ ÚRAD

Zoznam overovateľov bezpečnostnej ochrany letectva EÚ

Registračné číslo
Registration Number
Zodpovedný členský štát
Responsible Member State
Kvalifikovaná  osoba
Qualified Person
Spoločnosť
Company Name
Adresa
Address
Kontakt
Contact
Platí do
Expiry Date
SK/0001/SK/0RKSSR/SlovakiaMiriam KanckováDopravný úrad
Transport Authority
Letisko M. R. Štefánika
Bratislava, Slovakia
miriam.kanckova@nsat.sk24.07.2018
SK/0002/SK/3RKSSR/SlovakiaPeter ŠvrčekDopravný úrad
Transport Authority
Letisko M. R. Štefánika
Bratislava, Slovakia
peter.svrcek@nsat.sk24.07.2018
SK/0003/SK/3RKSSR/SlovakiaZuzana MolnárováDopravný úrad
Transport Authority
Letisko M. R. Štefánika
Bratislava, Slovakia
zuzana.molnarova@nsat.sk24.07.2018
SK/0004/SK/3RKSSR/SlovakiaJán ŽarnovičanDopravný úrad
Transport Authority
Letisko M. R. Štefánika
Bratislava, Slovakia
jan.zarnovican@nsat.sk24.07.2018

Telefónne čísla nájdete na tejto stránke.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia