DOPRAVNÝ ÚRAD

Evidencia UAV

Na základe Filetype iconRozhodnutia č. 2/2019 zo 14.11. 2019,ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota a vyhlasuje zákaz vykonania letu určených kategórií lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky, sa bezpilotné lietadlá s účinnosťou od 15.11.2019 evidujú na základe príslušných formulárov:

Filetype iconŽiadosť o zápis bezpilotného lietadla do evidencie – F182-B_v2

Filetype iconŽiadosť o zmenu evidencie bezpilotného lietadla – F392-B_v1

Filetype iconŽiadosť o výmaz z evidencie bezpilotného lietadla – F391-B_v1

Filetype iconPlná moc (vzor)

Všetky dokumenty tvoriace povinné prílohy k jednotlivým žiadostiam musia byť predložené Dopravnému úradu v slovenskom jazyku ako originály alebo úradne overené kópie. K žiadostiam nie je potrebné dokladať výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo z registra občianskych združení. Žiadosť môže predkladať iba vlastník alebo osoba ním splnomocnená na základe plnej moci.

Otázky smerujúce k registru lietadiel môžete adresovať na register.lietadiel@nsat.sk  alebo na t.č. 0918 382 016 počas úradných hodín.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia