DOPRAVNÝ ÚRAD

Letecké práce s UAV

Letecké práce sú za odplatu vykonávané letecké činnosti v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum a podobne. Je ich možno vykonávať len na základe povolenia vydaného Dopravným úradom. Dopravný úrad v povolení určí rozsah a podmienky na vykonávanie leteckých prác.

Vydaniu povolenia na vykonávanie leteckých prác a vydaniu rozhodnutia o určení podmienok pre UAV musí predchádzať:

Poplatok za vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  600,- EUR (položka 91 m).

Zoznam držiteľov povolenia na vykonávanie leteckých prác: – Držitelia PVLP UAV

Do doby vydania povolenia na vykonávanie leteckých prác môže žiadateľ evidované bezpilotné lietadlo prevádzkovať v kategórií prevádzky A.

Pilotom na diaľku pri vykonávaní leteckých prác môže osoba, ktorá je držiteľom povolenia na lietanie s bezpilotným lietadlom vydaného Dopravným úradom. Podmienkou na jeho získanie je úspešné absolvovanie teoretických a praktických skúšok na Dopravnom úrade.

Všetky prevádzkové príručky držiteľov povolenia na vykonávanie leteckých prác schválené počas platnosti rozhodnutia č. 1/2015 z 19.08.2015 ostávajú v platnosti. Pre zápis ďalších podmienok vykonania letu v kategórií prevádzky B je potrebné vykonať zmenu prevádzkovej príručky.

Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota:

– Filetype iconF353 – Žiadosť o vydanie PVLP pre UAV

Žiadosť o predĺženie povolenia na vykonávanie leteckých prác s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota

–  Filetype iconF354 – Žiadosť o predĺženie PVLP pre UAV

Žiadosť o zmenu povolenia na vykonávanie leteckých prác s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota

– Filetype iconF352 – Žiadosť o zmenu PVLP pre UAV

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia