DOPRAVNÝ ÚRAD

Poplatky

Platné od 15.7.2024:

Register prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov

 1. zápis …..         35 eur
 2. zmena …..     10 eur

Skúška teoretických vedomostí pilota na diaľku ….. 30 eur

Prevádzkové povolenie v osobitnej kategórii prevádzky

 1. vydanie …..   600 eur
 2. zmena …..     200 eur

Povolenie na prevádzku UAS v rámci klubu alebo združenia leteckých modelárov

 1. vydanie …..   200 eur
 2. zmena …..     100 eur

Určenie zemepisnej oblasti UAS…..200 eur

Hodnotenie praktických zručností pilota na diaľku ….. 60 eur

Osvedčenie prevádzkovateľa ľahkých bezpilotných leteckých systémov

 1. vydanie …..   2 000 eur
 2. zmena …..     500 eur

Register bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii

 1. zápis …..         1 000 eur
 2. zmena …..     200 eur
 3. výmaz …..      500 eur

Osvedčenie poskytovateľa služieb U-space

 1. vydanie …..   1 000 eur
 2. zmena …..     100 eur

Osvedčenie poskytovateľa spoločných informačných služieb

 1. vydanie …..   1 000 eur
 2. zmena …..     100 eur

 

Spôsob uhradenia správneho poplatku nájdete na tejto adrese.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia