DOPRAVNÝ ÚRAD

Skúšky pilotov na diaľku

Žiadosť o vykonanie teoretickej skúšky je možné podať cez formulár Filetype iconZáväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí UAS nasledovnými spôsobmi:

  • písomne v listinnej podobe (poštou alebo osobne na podateľni Dopravného úradu),
  • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Takáto žiadosť s príslušnými prílohami musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom. (Email nie je elektronickým podaním)

Podrobnosti o tom, ako vyplniť prihlášku na skúšku nájdete v časti Podkategória A1/A3Podkategória A2.

Žiadateľ je prihlásený na termín skúšky až po obdržaní emailu od Dopravného úradu potvrdzujúceho termín a čas skúšky.

Skúška sa vykonáva online formou (pomocou počítača) v priestoroch Dopravného úradu v Bratislave, za osobnej účasti žiadateľa.

V prípade neúspešnosti žiadateľa na skúške je potrebné podať novú prihláška na zopakovanie skúšky.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia