DOPRAVNÝ ÚRAD

Skúšky pilotov na diaľku

Na vykonanie letu bezpilotným lietadlom je pilot na diaľku povinný byť držiteľom dokladu o spôsobilosti v súlade s požiadavkami nariadenia (EÚ) 2019/947 podľa kategórie prevádzky.

Na prevádzku v podkategórii A1 a A3 je pilot povinný absolvovať online skúšku teoretických vedomostí A1/A3, ak prevádzkuje bezpilotné lietadlo s hmotnosťou nad 250 g.

Na prevádzku v podkategórii A2 je pilot povinný absolvovať online výcvikový kurz A1/A3 spolu s dodatočnou skúškou teoretických vedomostí A2. V podkategórii A2 možno prevádzkovať len také bezpilotné lietadlo, ktoré je označené identifikačným štítkom triedy C2.

Na prevádzku v osobitnej kategórii podľa štandardných scenárov (STS01, STS02) je potrebné absolvovať skúšku teoretických vedomostí STS.

Žiadateľ, ktorý v čase podania žiadosti o skúšky pre pilota na diaľku nedosiahol vek 18 rokov, predloží spolu so žiadosťou súhlasov zákonných zástupcov (ak sú dvaja) overený notárom.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia