DOPRAVNÝ ÚRAD

Všeobecné informácie

English version

Dopravný úrad vydáva Filetype iconRozhodnutie č. 2/2019 zo 14.11. 2019,ktorým sa určujú podmienky vykonania letu bezpilotným lietadlom a vyhlasuje zákaz vykonania letu určených kategórií lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 15.11.2019.

Aktuálne informácie ohľadom využitia vzdušného priestoru Slovenskej republiky, Letovú informačnú príručku Slovenskej republiky (AIP SR), správy NOTAM a elektronický VFR manuál (VFRM) sú k dispozícií na tejto adrese: https://aim.lps.sk.

Online letecká mapa vzdušného priestoru Slovenskej republikyFiletype iconhttps://gis.lps.sk/.

Bezpilotné lietadlá (lietadlá spôsobilé lietať bez pilota) s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou ako 150 kg môžu podľa § 7, ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávať lety vo vzdušnom priestore len za podmienok, ktoré prihliadajú na bezpečnosť letu a ktoré určí rozhodnutím Dopravný úrad  po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

Bezpilotným lietadlom sa rozumie lietadlo spôsobilé lietať bez pilota na palube (§7 leteckého zákona). Bezpilotné lietadlá sa delia na:

  • autonómne lietadlá (tzn. bezpilotné lietadlo, ktoré vykonáva všetky letové úlohy samostatne, vrátane vyhýbania sa inej prevádzke a prekážkam a ktorého konštrukcia neumožňuje zásah pilota do riadenia letu),
  • diaľkovo riadené lietadlá (tzn. bezpilotné lietadlo riadené zo stanice osoby, ktorá takéto lietadlo ovláda, a takáto stanica nie je na palube diaľkovo riadeného lietadla),
  • modely lietadiel (tzn. bezpilotné lietadlo ktoré neumožňuje automatický let na určené miesto, používané len na športové, súťažné alebo rekreačné účely).

Vo všetkých prípadoch sa vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky uplatňuje povinnosť prevádzkovať lietadlo v súlade s podmienkami a požiadavkami platnými pre využívanie vzdušného priestoru. Let bezpilotným lietadlom možno vykonať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z bezpilotného lietadla. Pilot na diaľku nesmie byť pod vplyvom psychoaktívnych látok.

Vykonávať lety bezpilotným lietadlom možno v kategórií prevádzky A („menej rizikové lety“ určené primárne pre rekreačné účely s bezpilotnými lietadlami), alebo v kategórií prevádzky B („viac rizikové lety“ určené primárne po splnení podmienok pre držiteľov leteckých prác resp. jednotlivé lety na základe súhlasu Dopravného úradu, alebo lety s bezpilotnými lietadlami s hmotnosťou väčšou ako 25kg).

Prípadné otázky ohľadom bezpilotného letectva môžete adresovať na adresu zuzana.miklas.frisikova@nsat.sk.

 

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia