Oznam: Skúšky z teoretických vedomostí

Oznam Dopravný úrad oznamuje žiadateľom o skúšky z teoretických vedomostí pilotov, že vzhľadom na rekonštrukčné práce bol novembrový termín (20.11. – 24.11.) skúšok presunutý na december (11.12. – 15.12.)

Oznam: Skúšky z teoretických vedomostí podľa nariadenia 1321/2014, časť 66

Dopravný úrad zverejňuje Oznam pre žiadateľov o vykonanie teoretických skúšok na získanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014, časť 66. Oznam je možné nájsť tu. Overovanie teoretických vedomostí podľa časti 66 je v kompetencii organizácií s povolením na výcvik údržby.  

Oznam: Vydávanie preukazov spôsobilosti

OZNÁMENIE   Oznamujeme leteckej verejnosti, že do 5.1.2017, vrátane, z dôvodu inštalácie nového systému centrálnej správy údajov a tlače preukazov spôsobilosti nebude možné vydávanie a  vykonávanie zmien a záznamov v  preukazoch spôsobilosti pilotov.   Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme. 

Postup Dopravného úradu pre vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve

Postup Dopravného úradu pre vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve

Riadenie a oznamovanie zmien, ktoré si nevyžadujú predchádzajúce povolenie

Riadenie a oznamovanie zmien, ktoré si nevyžadujú predchádzajúce povolenie DÚ

Zmeny v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

Zmeny v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

Rozhodnutie predsedu Dopravného úradu č. 2/2015 zo 16.12.2015, ktorým sa určuje typ nepravidelného rozvrhu služieb

Rozhodnutie, ktorým sa určuje typ nepravidelného rozvrhu služieb

Ohlasovanie udalostí v civilnom letectve

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve v platnosti

FIR Baghdad, Damascus a Teheran.

FIR Baghdad, Damascus a Teheran – uplatňujte zásady najvyššej obozretnosti!

Nový termín skúšok

RUŠÍ sa termín teoretických skúšok v dňoch 19. – 23. 10. 2015. Náhradný termín – 26.10 – 30. 10. 2015