Konzultácie k návrhu Plánu výkonnosti pre referenčné obdobie 3

Konzultácie k návrhu Plánu výkonnosti pre referenčné obdobie 3

Dodržiavanie podaných letových plánov v Európskom vzdušnom priestore

Dodržiavanie podaných letových plánov v Európskom vzdušnom priestore

Informácia o dočasne obmedzenom priestore

Informácia o dočasne obmedzenom priestore

Zákaz VFR letov v CTR Štefánik

Zákaz VFR letov v CTR Štefánik

Brexit – prevod preukazov spôsobilosti a osvedčení vydaných UK CAA

Brexit – prevod preukazov spôsobilosti a osvedčení vydaných UK CAA

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve

Publikovanie žiadostí o vydanie osvedčenia

Publikovanie žiadostí o vydanie osvedčenia

Odklad účinnosti niektorých ustanovení Nariadenia (EÚ) 1178/2011

Odklad účinnosti niektorých ustanovení Nariadenia (EÚ) 1178/2011

Oznam: Skúšky z teoretických vedomostí

Oznam: Skúšky z teoretických vedomostí

Oznam: Skúšky z teoretických vedomostí podľa nariadenia 1321/2014, časť 66

Oznam: Skúšky z teoretických vedomostí podľa nariadenia 1321/2014, časť 66