V dňoch 28.5.2023 – 01.06.2023 a 06.06.2023 je zákaz VFR a UAV letov v CTR Štefánik. Bližšie informácie o priestoroch a časoch pozri správy NOTAM č. A/C0943 a A/C0944

Zánik platnosti rozhodnutí o určení ochranných pásiem letísk pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve (toho času osobitných letísk) k 01. januáru 2023

Zánik platnosti rozhodnutí o určení ochranných pásiem letísk pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve (toho času osobitných letísk) k 01. januáru 2023

LETISKOVÉ VOZOVKY – 6. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE

LETISKOVÉ VOZOVKY – 6. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE

EASA zverejnila upravený „Conflict Zone Infomation Bulletin“ CZIB

EASA zverejnila upravený „Conflict Zone Infomation Bulletin“ CZIB

„EASA Safety Week“ Možnosť registrácie na online konferenciu

„EASA Safety Week“ Možnosť registrácie na online konferenciu

Obmedzenie činnosti Odboru licencovania leteckého personálu v dňoch 27.6.-1.7.2022

Obmedzenie činnosti Odboru licencovania leteckého personálu v dňoch 27.6.-1.7.2022

EASA SIB varujúci pred zvýšenou pravdepodobnosťou problémov s globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS)

EASA SIB varujúci pred zvýšenou pravdepodobnosťou problémov s globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS)

Infromácie EASA o reštriktívnych opatreniach EÚ voči Rusku

Infromácie EASA o reštriktívnych opatreniach EÚ voči Rusku

Základné letisko pre LPP Dobrá Niva

Základné letisko pre LPP Dobrá Niva; Zmena v užívaní stavby – k č. 21012/2021/ŠSÚ-4;
Online ústne pojednávanie dňa 29.12.2021 o 9:00 h

Oznámenie o teoretických skúškach

Oznámenie o teoretických skúškach