Oznam: Skúšky z teoretických vedomostí podľa nariadenia 1321/2014, časť 66

Oznam: Skúšky z teoretických vedomostí podľa nariadenia 1321/2014, časť 66

Oznam: Vydávanie preukazov spôsobilosti

Oznam: Vydávanie preukazov spôsobilosti

Postup Dopravného úradu pre vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve

Postup Dopravného úradu pre vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve

Riadenie a oznamovanie zmien, ktoré si nevyžadujú predchádzajúce povolenie

Riadenie a oznamovanie zmien, ktoré si nevyžadujú predchádzajúce povolenie DÚ

Zmeny v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

Zmeny v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

Rozhodnutie predsedu Dopravného úradu č. 2/2015 zo 16.12.2015, ktorým sa určuje typ nepravidelného rozvrhu služieb

Rozhodnutie, ktorým sa určuje typ nepravidelného rozvrhu služieb

Ohlasovanie udalostí v civilnom letectve

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve v platnosti

FIR Baghdad, Damascus a Teheran.

FIR Baghdad, Damascus a Teheran – uplatňujte zásady najvyššej obozretnosti!

Nový termín skúšok

RUŠÍ sa termín teoretických skúšok v dňoch 19. – 23. 10. 2015. Náhradný termín – 26.10 – 30. 10. 2015

Skúška teoretických vedomostí – záväzné prihlášky október 2015

Skúška teoretických vedomostí – záväzné prihlášky na október doručte do 5.10.2015