Dôležité: Zriadenie webovej stránky DÚ ku COVID-19

Dôležité: Zriadenie webovej stránky DÚ ku COVID-19

Zriadenie webovej stránky EASA ku COVID-19

Zriadenie webovej stránky EASA ku COVID-19

Informácia o zrušení skúšok teoretických vedomostí

Informácia o zrušení skúšok teoretických vedomostí

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve

Konzultácie k návrhu Plánu výkonnosti pre referenčné obdobie 3

Konzultácie k návrhu Plánu výkonnosti pre referenčné obdobie 3

Dodržiavanie podaných letových plánov v Európskom vzdušnom priestore

Dodržiavanie podaných letových plánov v Európskom vzdušnom priestore

Informácia o dočasne obmedzenom priestore

Informácia o dočasne obmedzenom priestore

Zákaz VFR letov v CTR Štefánik

Zákaz VFR letov v CTR Štefánik

Brexit – prevod preukazov spôsobilosti a osvedčení vydaných UK CAA

Brexit – prevod preukazov spôsobilosti a osvedčení vydaných UK CAA

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve