Skúška teoretických vedomostí na vydanie PS (ATPL, CPL, PPL, IR, MPL)

Skúška teoretických vedomostí na vydanie PS (ATPL, CPL, PPL, IR, MPL)

Podmienky vykonania letu UAV (drony)

Podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota (tzv. dronom)

Pamiatka kolegov a priateľov

Kondolenčné knihy pri tragickom úmrtí kolegov a priateľov Michala Česneka a Ing. Roberta Slosiara, sú vystavené na Dopravnom úrade.

Posúdenie spoľahlivosti

Dňom 5. 8. 2015 nie je potrebné predkladať výpis záznamov trestov iného štátu pobytu.

Podporte rozvoj civilného využívania lietadiel spôsobilých lietať bez pilota (dronov) v EÚ

Podpora rozvoja civilného využívania lietadiel spôsobilých lietať bez pilota (dronov) v rámci Európskej únie.

Workshop – Zmeny v oblasti licencovania ATCO

Workshop – Zmeny v oblasti licencovania ATCO

Stanovisko Dopravného úradu k vypúšťaniu lampiónov šťastia

Lampióny šťastia a neobsadané voľné balóniky – stanovisko Dopravného úradu

Požiadavky na rozšírenie počtu členov základnej posádky letúna

Dopravný úrad stanovuje Požiadavky na rozšírenie počtu členov základnej posádky letúna pre prevádzku obchodnej leteckej dopravy letúnmi

Vzdušný priestor Pakistanskej islamskej republiky

Bezpečnostná opatrenia pre vzdušný priestor Pakistanskej islamskej republiky

Dobrovoľné hlásenie udalostí v civilnom letectve

Ak ste boli svedkom neštandardnej situácie v civilnom letectve, informujte nás.