Postup Dopravného úradu pre vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve

Postup Dopravného úradu pre vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve

Riadenie a oznamovanie zmien, ktoré si nevyžadujú predchádzajúce povolenie

Riadenie a oznamovanie zmien, ktoré si nevyžadujú predchádzajúce povolenie DÚ

Zmeny v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

Zmeny v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

Rozhodnutie predsedu Dopravného úradu č. 2/2015 zo 16.12.2015, ktorým sa určuje typ nepravidelného rozvrhu služieb

Rozhodnutie, ktorým sa určuje typ nepravidelného rozvrhu služieb

Ohlasovanie udalostí v civilnom letectve

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve v platnosti

FIR Baghdad, Damascus a Teheran.

FIR Baghdad, Damascus a Teheran – uplatňujte zásady najvyššej obozretnosti!

Nový termín skúšok

RUŠÍ sa termín teoretických skúšok v dňoch 19. – 23. 10. 2015. Náhradný termín – 26.10 – 30. 10. 2015

Skúška teoretických vedomostí – záväzné prihlášky október 2015

Skúška teoretických vedomostí – záväzné prihlášky na október doručte do 5.10.2015

Skúška teoretických vedomostí na vydanie PS (ATPL, CPL, PPL, IR, MPL)

Skúška teoretických vedomostí na vydanie PS (ATPL, CPL, PPL, IR, MPL)

Podmienky vykonania letu UAV (drony)

Podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota (tzv. dronom)