DOPRAVNÝ ÚRAD

Validators list

 

Registračné číslo/
Registration Number
Zodpovedný členský štát/
Responsible Member State
Meno/
Name
Názov spoločnosti/
Company Name
Adresa/
Address
Kontakt/
Contact
Platné do/
Expiry Date
SK/0001/SK/0RKS Slovakia Miriam Kancková Dopravný úrad
Transport Authority
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, Slovakia miriam.kanckova@nsat.sk
+421 2 48 77 75 56
24.07.2018
SK/0002/SK/3RKS Slovakia Peter Svrček Dopravný úrad
Transport Authority
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, Slovakia peter.svrcek@nsat.sk
+421 2 48 77 75 56
24.07.2018
SK/0003/SK/3RKS Slovakia Zuzana Molnárová Dopravný úrad
Transport Authority
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, Slovakia zuzana.molnarova@nsat.sk
+421 2 48 77 75 56
24.07.2018
SK/0004/SK/3RKS Slovakia Ján Žarnovičan Dopravný úrad
Transport Authority
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, Slovakia jan.zarnovican@nsat.sk
+421 2 48 77 75 56
24.07.2018

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Sitemap | RSS W3C Validation

Portal solution by