DOPRAVNÝ ÚRAD

Informácie pre slovenských examinátorov

Dopravný úrad je oprávnený  osvedčovať žiadateľov o examinátorské osvedčenia  a určiť ich počet podľa svojich  potrieb. Dopravný úrad určí a osvedčí za examinátorov kvalifikované a bezúhonné osoby, aby v jeho zastúpení vykonávali skúšky spôsobilosti, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia odbornej spôsobilosti.

Program dohľadu na monitorovanie činnosti examinátorov, podmienky výberu, informácie o administratívnych postupoch pri podávaní žiadostí o osvedčenie examinátora, ako aj informácie týkajúce sa vykonávania preskúšaní sú uvedené v dokumente Filetype iconOsvedčovanie a monitorovanie činnosti examinátorov.

Na tejto stránke nájdete zoznamy examinátorov.
Na tejto stránke nájdete potrebné protokoly a formuláre.

Pred vykonaním skúšky spôsobilosti, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti je examinátor povinný zaslať e-mailom oznámenie o svojom zámere na adresu  letectvo.skusky@nsat.sk a air.operations@nsat.sk.

 

Examinátor v oznámení uvedie:

  • svoje meno, priezvisko  a  číslo osvedčenia,
  • meno a priezvisko žiadateľa o preskúšanie,
  • druh skúšky/preskúšania,
  • dátum skúšky/preskúšania (podľa uvedenej tabuľky),
  • scan/kópiu dokladov o tom, že sa oboznámil s priebehom výcviku žiadateľa a s výsledkami jeho výcviku.

 


 

Lehoty oznamovania preskúšaní examinátormi
Získanie Predĺženie Obnovenie
do 3 mesiacov 3 mesiace – 1 rok 1 rok –
Preukazy spôsobilosti
PPL A
CPL B
ATPL C
Triedne kvalifikačné kategórie
SEP A O O A B
MEP A O O A B
SET A O O A B
TMG A O O A B
Typové kvalifikačné kategórie
SPA B O A B C
MPA B O A B C
SPA-HPA B O A B C
Prístrojové kvalifikačné kategórie
IR-SE B O A B C
IR-ME B O A B C
Inštruktorské  kvalifikačné kategórie
FI B O B B C
CRI B O B B C
TRI B A B C C
STI C A B C C
SFI C A B C C
IRI C A B C C
Skratky :
O – nepožaduje sa
A – minimálne 3 dni pred preskúšaním
B – minimálne 5 dní pred preskúšaním
C – minimálne 10 dní pred preskúšaním

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia