DOPRAVNÝ ÚRAD

Časté otázky a odpovede / FAQ

Reštriktívne opatrenia voči Rusku – výcvik a licencovanie letovej posádky – EASA

https://www.easa.europa.eu/en/the-agency/faqs/aircrew-training-and-licensing-restrictive-measures-russia

 

Je možné uznať hodiny nalietané aj na iných ako EASA certifikovaných lietadlách, pre plnenie niektorých požiadaviek nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011?

Z ustanovenia  AMC1 FCL.140.A; FCL.140.S; FCL.740.A(b)(1)(ii) Recency and revalidation requirements  vyplýva, že pre plnenie požiadaviek na rozlietanosť uvedených v ustanovení FCL.140. a FCL.140.S a pre plnenie požiadaviek na predĺženie kvalifikačnej kategórie uvedených v ustanovení FCL.740.A(b)(1)(ii) je možné uznať hodiny nalietané aj na iných ako EASA certifikovaných lietadlách, pokiaľ sú splnené požiadavky uvedené v bode AMC1 FCL.140.A; FCL.140.S; FCL.740.A(b)(1)(ii) Recency and revalidation requirements a bode FCL.035 (4). najmä však

 

  • príslušný letún alebo turistický motorový klzák (TMG) patria do rovnakej kategórie a triedy ako lietadlá uvedené v časti FCL, v prípade ktorých sa hodiny letu majú započítať;
  • lietadlo zodpovedá definícii a kritériám príslušnej kategórie, triednej a typovej kvalifikačnej kategórie lietadla podľa časti FCL.

 

Definície možno nájsť v ustanovení FCL.010 nariadenia (EÚ) č. 1178/2011, napr.

„Letún“ znamená motorové lietadlo ťažšie ako vzduch, pri ktorom vztlak potrebný na let vykonávajú aerodynamické sily na krídlach, ktoré sú v danej konfigurácii voči trupu lietadla nepohyblivé.

Nálet na lietadlách, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v tomto bode nie je možné uznať.

Zároveň nie je možné tento nálet uznať na iné účely, napr. nálet potrebný na vydanie ATPL alebo na vydanie iných kvalifikačných kategórií.

 

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia