DOPRAVNÝ ÚRAD

Protokoly

Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne protokoly používané odborom licencovania leteckého personálu.

Filetype iconF036-B_v3 Žiadosť o praktickú skúšku a správa z prakt.skúšky pre PPL(A),LAPL(A)

Filetype iconF037-B  v6_Žiadosť o praktickú skúšku a správa z praktickej skúšky pre CR alebo TR/IR

Filetype iconF052-B_v8 Žiadosť a správa z výcviku a praktickej skúšky na získanie predĺženie a obnovu ATPL, MPL, typ. kval. kategórie__

Filetype iconF056-B_v2_Žiadosť o praktickú skúšku a správa z praktickej skúšky PPLH

Filetype iconF092-B_v2_Žiadosť a praktická skúška správa CPL(A)

Filetype iconF093-B_v7 EXAMINER NOTIFICATION PRIOR TO THE TEST_En

Filetype iconF097-B_v2 Správa examinátora o neúspešnej skúške

Filetype iconF098-B_v2_Žiadosť a správa o hodnotení spôsobilosti pre FI IRI CRI (schválená vycvikova org.)

Filetype iconF-100-B_v4 Žiadosť a správa z praktickej skúšky na získanie IR (A)

Filetype iconF111-B_v2 Žiadosť o praktickú skúšku a správa z praktickej skúšky CPL(H)

Filetype iconF141-B_v2_Žiadosť a správa z výcviku a praktickej skúšky na získanie, predĺženie a obnovu – ATPL (H), MPL, TK, IR 

Filetype iconF148-B_v7 Žiadosť o vykonanie praktickej skúšky SPL, prevod preukazu „GPL“ na „SPL“ _pilot vetroňov

Filetype iconF180-B_v6_SK_HODNOTENIE SPÔSOBILOSTI INŠTRUKTORA_Správa examinátora

Filetype iconF180-B_v6_EN_Examiner report on INSTRUCTOR ASSESSMENT OF COMPETENCE

Filetype iconF228-B_v1_Administratívne predĺženie kvalifikačnej kategórie

Filetype iconF361-B_v1 Žiadosť a správa o hodnotení spôsobilosti pre FI(S)

Filetype iconF364-B v1 Predĺženie FI(S)

Filetype iconF448-B_v2_Oznámenie Examinátora pred skúškou

Filetype iconF451-B_v1_TRE(A) SFE(A) Assessment of competence report form

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia