DOPRAVNÝ ÚRAD

Protokoly

Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne protokoly používané odborom licencovania leteckého personálu.

Filetype iconF036-B_v3 Žiadosť o praktickú skúšku a správa z prakt.skúšky pre PPL(A),LAPL(A)

Filetype iconF037-B  v6_Žiadosť o praktickú skúšku a správa z praktickej skúšky pre CR alebo TR/IR

Filetype iconAlternative Form F037-B

Filetype iconF050-B_v4_Žiadosť a správa o hodnotení spôsobilosti pre FI_IRI_CRI (examinátor)

Filetype iconF052-B_v8 Žiadosť a správa z výcviku a praktickej skúšky na získanie predĺženie a obnovu ATPL, MPL, typ. kval. kategórie__

Filetype iconAlternative LPC form_F052-B_v7_OPL_CAT

Filetype iconAlternative LPC form_F052-B_v7_OPL_ NCC

Filetype iconGuide to fill up alternative LPC form_F052-B_v7

Filetype iconF056-B_v2_Žiadosť o praktickú skúšku a správa z praktickej skúšky PPLH

Filetype iconF092-B_v2_Žiadosť a praktická skúška správa CPL(A)

Filetype iconF098-B_v2_Žiadosť a správa o hodnotení spôsobilosti pre FI IRI CRI (schválená vycvikova org.)

Filetype iconF-100-B_v4 Žiadosť a správa z praktickej skúšky na získanie IR (A)

Filetype iconF111-B_v2 Žiadosť o praktickú skúšku a správa z praktickej skúšky CPL(H)

Filetype iconF141-B_v2_Žiadosť a správa z výcviku a praktickej skúšky na získanie, predĺženie a obnovu – ATPL (H), MPL, TK, IR 

Filetype iconF148-B_v7 Žiadosť o vykonanie praktickej skúšky SPL, prevod preukazu „GPL“ na „SPL“ _pilot vetroňov

Filetype iconF180-B_v4_Protokol TRI, SFI – examinátor

Filetype iconF203-B_v1_Protokol z preskúšania palubného inžiniera za letu

Filetype iconF228-B_v1_Administratívne predĺženie kvalifikačnej kategórie

Filetype iconF361-B_v1 Žiadosť a správa o hodnotení spôsobilosti pre FI(S)

Filetype iconF364-B v1 Predĺženie FI(S)

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia