DOPRAVNÝ ÚRAD

Základné informácie – postupy

Filetype iconPreukaz spôsobilosti a zdravotná spôsobilosť

Filetype iconZískanie-preukazu-spôsobilosti – všeobecné požiadavky

Filetype iconDokumentácia k získaniu typovej alebo triednej kvalifikačnej kategórie

Filetype iconJazyková spôsobilosť leteckého personálu – zápis jazykovej doložky

Filetype iconKvalifikačná katégória na nočné lety – dokumentácia potrebná k zápisu

Filetype iconPrebratie alebo doručenie preukazu spôsobilosti leteckého personálu

Filetype iconZmena adresy alebo zmena mena v preukaze spôsobilosti leteckého personálu

 

Postupy – Preukazy spôsobilosti

Filetype iconPožiadavky pre žiadateľov k prvému vydaniu PS pilota lietadiel

Filetype iconZískanie preukazu spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel – letúny

Filetype iconZískanie preukazu spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel – vrtuľníky

Filetype iconZískanie preukazu spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel – vetrone

Filetype iconZískanie preukazu spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel – balóny

Filetype iconZískanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota letúnov

Filetype iconZískanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota vrtuľníkov

Filetype iconZískanie preukazu spôsobilosti obchodného pilota letúnov

Filetype iconZískanie preukazu spôsobilosti obchodného pilota vrtuľníkov

Filetype iconZískanie preukazu spôsobilosti pilota viacčlennej posádky

Filetype iconZískanie preukazu spôsobilosti dopravného pilota letúnov

Filetype iconZískanie preukazu spôsobilosti dopravného pilota vrtuľníkov

Postupy – Triedne a typové kvalifikačné kategórie – letúny

Filetype iconPlatnosť a predĺženie kvalifikačnej kategórie na triedu a typ – letúny

Filetype iconPlatnosť a predĺženie kvalifikačnej kategórie na triedu a typ a IR využívané mimo členských štátov EÚ (výnimka z nariadenia č. 216-2008)

Filetype iconZískanie kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typ (letúny)

Filetype iconZískanie kvalifikačných kategórií SEP a TMG

Filetype iconZískanie kvalifikačnej kategórie MEP pre jednopilotné letúne

Filetype iconZískanie kvalifikačnej kategórie SP HPA s jednoduchou konštrukciou

Filetype iconZískanie kvalifikačnej kategórie SP HPA so zložitou konštrukciou

Filetype iconZískanie valifikačnej kategórie na typ nulového letového času (ZFTT) – MPA letúny

Filetype iconObnovenie platnosti kvalifikačnej kategórie na triedu a typ – letúny a TMG

Filetype iconZískanie , rozšírenie kvalifikačnej kategórie viacpilotné letúny (MPA)

 

Postupy – Triedne a typové kvalifikačné kategórie - vrtuľníky

Filetype iconTypové kvalifikačné kategórie – všeobecne vrtuľníky

Filetype iconPrvé vydanie typovej kvalifikačnej kategórie – vrtuľníky

Filetype iconĎalšie vydanie typovej kvalifikačnej kategórie – vrtuľníky

Filetype iconPlatnosť a predĺženie typovej kvalifikačnej kategórie – vrtuľníky

Filetype iconZískanie kvalifikačnej kategórie – jednopilotné jednomotorové vrtuľníky (SP SE)

Filetype iconZískanie kvalifikačnej kategórie – jednopilotné viacmotorove vrtuľníky (SP ME)

Filetype iconZískanie kvalifikačnej kategórie – viacpilotné vrtuľníky (MPH)

Filetype iconPredĺženie platnosti typovej kvalifikačnej kategórie – vrtuľníky – zápočet preskúšania

Filetype iconObnovenie platnosti typovej kvalifikačnej kategórie – vrtuľníky

 

Postupy – Ostatné kvalifikačné kategórie

Filetype iconZískanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie – IR(A)

Filetype iconPredĺženie platnosti prístrojovej kvalifikácie – IR(A)

Filetype iconObnovenie platnosti prístrojovej kvalifikácie – IR(A)

Filetype iconPrístrojová kvalifikácia pre lety na trati – EIR

Filetype iconKvalifikácia MCC – letúny

Filetype iconNočné lety – letúny

 

Filetype iconZískanie prístrojovej kvalifikácie – IR(H)

Filetype iconPredĺženie platnosti prístrojovej kvalifikácie – IR(H)

Filetype iconObnovenie platnosti prístrojovej kvalifikácie – IR(H)

Filetype iconKvalifikácia MCC – vrtuľníky

Filetype iconNočné lety – vrtuľníky

 

Postupy – ostatné

Filetype iconCredit report for pilot licences obtained during military service

Filetype iconPostup DU prevod narodneho PS vetrona na SPL/LAPLS

Filetype iconJazyková spôsobilosť – základné požiadavky

Filetype iconJazyková spôsobilosť pre držiteľov prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR) – letúny a vrtuľníky

Filetype iconZákladné informácie – osvedčenia inštruktorov

Filetype iconPožiadavky na vedomosti na teoretické preskúšanie pre držiteľov PPL na prevod národných PS na PS podľa časti FCL

Filetype iconPožiadavky na vedomosti na teoretické preskúšanie pre držiteľov CPL a ATPL na prevod národných PS na PS podľa časti FCL

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia