DOPRAVNÝ ÚRAD

Žiadosti

Na tejto stránke nájdete všetky žiadosti používané odborom licencovania leteckého personálu.

Žiadosť je možné podať:

  • písomne v listinnej podobe (poštou alebo osobne na podateľni Dopravného úradu),
  • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Takáto žiadosť s príslušnými prílohami musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.
  • emailom (elektronická podoba bez autorizácie podľa osobitného predpisu). Takéto podanie je potrebné do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe cez portál slovensko.sk. Dopravný úrad na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

Filetype iconDokumenty potrebné doručiť na Dopravný úrad na získanie typovej alebo triednej kvalifikačnej kategórie do preukazu spôsobilosti pilota

Filetype iconF028-B_v7-Záväzná prihláška na skúšky teoret.vedomostí

Filetype iconF029-B_v5 Odvolanie voči priebehu skúšky a otázkam

Filetype iconF042-B_v4 Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu spôsobilosti

Filetype iconF049_B v5_Žiadosť o transfer preukazu

Filetype iconF053-B_v2 Žiadosť o vydanie/rozšírenie oprávnenia examinátora FEH_CREH

Filetype iconF054-B_v2 Žiadosť-o-vydanie_rozšírenie-oprávnenia-examinátoraFEA_CREA

Filetype iconF055-B_v2 Žiadosť-o-vydanie_rozšírenie-oprávnenia-examinátora-TREH-SFEH

Filetype iconF059-B_v4 Žiadosť o zmenu mena/adresy v preukaze spôsobilosti 

Filetype iconF075-B_v4 Žiadosť – prevod národného PS v súlade s časťou FCL_vydanie PS v súlade s časťou FCL – JAR-FCL

Filetype iconF081_v14 žiadosť o vydanie-zápis preukazu-kvalifikácie

Filetype iconF093-B_v7 EXAMINER NOTIFICATION PRIOR TO THE TEST_En

Filetype iconF099-B_v2 Žiadosť o predĺženie obnovu a správa o predĺžení obnove platnosti osvedčenia FIA_FIH_CRI

Filetype iconF102-B_v2_Žiadosť o vydanie_rozšírenie oprávnenia examinátora TRE_SFE_IR_ATPL

Filetype iconF110-B_v2 Žiadosť o zrušenie obmedzenia pre FI podľa časti FCL 910.FI

Filetype iconF146-B_v4 Overovanie letových skúsenosti na vydanie ATPL(A)

Filetype iconF165_v4-Žiadosť o predĺženie, obnovu TRI

Filetype iconF175-B_v4 Žiadosť o predĺženie PS podľa L1 (PVB PI LN DLP)

Filetype iconF182-B_v5 Záväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí UAS

Filetype iconF283-B_v5 Žiadosť o vykonanie skúšky teoret.vedomostí_svk_eng

Filetype iconF449-B_v1 Žiadosť o validáciu_konverziu_uznanie PS

Filetype iconF451-B_v1_TRE(A) SFE(A) Assessment of competence report form

Filetype iconF473-B-v2 -NOVÍ ŽIADATELIA- Záväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí UAS

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia