DOPRAVNÝ ÚRAD

Žiadosti

Na tejto stránke nájdete všetky žiadosti používané odborom licencovania leteckého personálu.

Filetype iconF028-B_v5_Záväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí pilotov ATPL(A), CPL(A), IR(A), ATPL(H), CPL(H), IR(H) (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF029-B_v3 Žiadosť o posúdenie skúšobných otázok (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF042-B_v4 Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu spôsobilosti (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF048-B_v4 Žiadosť o vykonanie skúšky z teoretických vedomostí v súlade s L1 na získanie preukazu spôsobilosti (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF049-B_v5 Žiadosť o transfér, validáciu, konverziu preukazu spôsobilosti

Filetype iconF052-B_v6 ŽIadosť a správa z výcviku a praktickej skúšky na získanie, predĺženie a obnovu ATPL, MPL a IR

Filetype iconF053-B_v2 Žiadosť o vydanie/rozšírenie oprávnenia examinátora FEH_CREH (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF054-B_v2 Žiadosť-o-vydanie_rozšírenie-oprávnenia-examinátoraFEA_CREA (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF055-B_v2 Žiadosť-o-vydanie_rozšírenie-oprávnenia-examinátora-TREH-SFEH (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF059-B_v4 Žiadosť o zmenu mena/adresy v preukaze spôsobilosti (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF075-B_v4 Žiadosť – prevod národného PS v súlade s časťou FCL_vydanie PS v súlade s časťou FCL – JAR-FCL (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF080-B_v4 Záväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí pilota – LAPL(A), LAPL(H), PPL(A), PPL(H) (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF081-B_v10 Žiadosť o vydanie preukazu spôsobilosti/zápis/obnovu kvalifikačnej kategórie

Filetype iconF093-B_v4 Oznámenie examinátora pred skúškou (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF099-B_v2 Žiadosť o predĺženie obnovu a správa o predĺžení obnove platnosti osvedčenia FIA_FIH_CRI (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF110-B_v2 Žiadosť o zrušenie obmedzenia pre FI podľa časti FCL 910.FI (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF146-B_v2 Letové skúsenosti na získanie ATPL(A) podľa Časti FCL (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF147-B v2 Žiadosť o vykonanie skúšky na získanie preukazu spôsobilosti (GPL, balóny) (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF165-B_v2 Žiadosť o predĺženie/obnovu TRI (A) (H) (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF175-B_v4 Žiadosť o predĺženie PS podľa L1 (PVB PI LN DLP) (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF182-B_v4 -Záväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí osoby, ktoré ovláda lietadlo spôsobilé lietať bez pilota (UAV)

Filetype iconF283-B_v2_Žiadosť o vykonanie skúšky z teoretických vedomostí LAPL/UAV/PPL/CPL/ATPL (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia