DOPRAVNÝ ÚRAD

Žiadosti

Na tejto stránke nájdete všetky žiadosti používané odborom licencovania leteckého personálu.

Filetype iconF028-B v3 Záväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí pilotov – ATPL(A), CPL(A), IR(A), ATPL(H), CPL(H), IR(H) formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF029-B  v2 Žiadosť o posúdenie skúšobných otázok (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF042-B v3  Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu spôsobilosti (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF048-B_v3-Žiadosť-o-vykonanie-skúšky-z-teoretických-vedomostí-L-1_-získanie-PS (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF049-B_v3-Žiadosť-o-transfer-validáciu-konverziu-preukazu-spôsobilosti (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF052-B v5 Žiadosť a správa z výcviku a praktickej skúšky na získanie, predĺženie a obnovu ATPL, MPL a IR (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF053-B_v2_Žiadosť-o-vydanie_rozšírenie-oprávnenia-examinátora-FEH_CREH (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF054-B_v2_Žiadosť-o-vydanie_rozšírenie-oprávnenia-examinátoraFEA_CREA (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF055-B_v2_Žiadosť-o-vydanie_rozšírenie-oprávnenia-examinátora-TREH-SFEH (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF59-B v3 Žiadosť o zmenu mena/adresy v preukaze spôsobilosti (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF075-B_v3_Žiadosť – prevod národného PS v súlade s časťou FCL_vydanie PS v súlade s časťou FCL – JAR-FCL

Filetype iconF080-B v2 Záväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí pilota – LAPL(A), LAPL(H), PPL(A), PPL(H)  (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF081-B_v8_Žiadosť o vydanie preukazu spôsobilosti/zápis/obnovu kvalifikačnej kategórie (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF093-B_v3_Oznámenie-examinátora-pred-skúškou_Examiner-notification-prior-to-the-test (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF099-B_v2_Žiadosť o predĺženie obnovu a správa o predĺžení obnove platnosti osvedčenia FIA_FIH_CRI

Filetype iconF110-B v1  Žiadosť o zrušenie obmedzenia pre FI podľa časti FCL 910.FI (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF146- B v1 Letové skúsenosti na získanie ATPL(A) podľa časti FCL (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF147-B v1 Žiadosť o vykonanie skúšky na získanie preukazu spôsobilosti (vetrone, balóny) (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF165-B_v1-Žiadosť-o-predĺženie_obnovu-TRI-A_H (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF175-B_v3 Žiadosť o predĺženie PS podľa L1 (PVB PI LN DLP)

Filetype iconF182-B_v1_Záväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí osoby, ktorá oláda lietadlo spôsobilé lietať bez pilota (UAV) (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF283-B_v1_Žiadosť o vykonanie skúšky z teoretických vedomostí UAV/LAPL/PPL/CPL/ATPL_

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia