DOPRAVNÝ ÚRAD

Postupy – osvedčovanie/dohľad

Filetype iconObsah príručky CMS – vzor

Filetype iconRiadenie monitorovania zhody v praxi – prezentácia

Filetype iconVýklad obsahu Prevádzkovej dokumentácie ATO časť CMS

Filetype iconInformácie k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1178/2011 – prezentácia

Filetype iconRiadenie monitorovania zhody – integrovaný systém riadenia – prezentácia

Filetype iconPostup DÚ pre implementáciu PBN

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia