DOPRAVNÝ ÚRAD

Výcvikové organizácie na základe vyhlásenia – DTO

Výcvikové organizácie na základe vyhlásenia – DTO

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 13. augusta 2018 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnené Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1119 z 31. júla 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o výcvikové organizácie na základe vyhlásenia.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1119 nadobúda právoplatnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Aktuálne znenie nariadenia v slovenskom a anglickom jazyku nájdete v nasledujúcom odkaze:

Filetype iconNariadenie Komisie (EÚ) 2018/1119 

Filetype iconCommision Regulation (EU) 2018/1119

alebo na internetových stránkach:

Slovenský jazyk:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1119&qid=1534230597358&from=EN

Anglický jazyk:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1119&qid=1534230597358&from=EN

Filetype iconPostupy pre žiadateľov o DTO

Filetype iconFormulár – VYHLÁSENIE podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178_2011

Filetype iconFormulár POSÚDENIA prijateľnosti vedúcich pracovníkov DTO

Organizácii, ktorá má v úmysle podať vyhlásenie, poskytne Dopravný úrad na základe požiadavky vzory potrebných príručiek.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia