DOPRAVNÝ ÚRAD

EAMR

Oznámenie

Dopravný úrad informuje držiteľov osvedčení zdravotnej spôsobilosti 1.triedy, že od 1. októbra 2021 je plánované spustenie prevádzky Centrálneho archívu EAMR (Európsky archív letecko-lekárskych údajov) za účelom výmeny informácii týkajúcich sa zdravotnej spôsobilosti žiadateľov o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy alebo o držiteľoch takéhoto osvedčenia.

V zmysle ustanovenia ARA.MED.160 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 po každom vyšetrení žiadateľa o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy alebo držiteľa tohto osvedčenia licenčné úrady, AME a AeMC bezodkladne zaznamenajú údaje z vyšetrenia do archívu EAMR, alebo v prípade potreby tieto údaje aktualizujú.

Každý žiadateľ o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1.triedy bude mať zriadený prístup k svojim údajom o zdravotnej spôsobilosti cez EAMR portál https://euaviation.powerappsportals.com

Tento prístup mu bude zriadený od 1. októbra 2021 pri najbližšom vyšetrení u AME alebo v AeMC. O zriadení takéhoto prístupu bude informovaný automaticky generovaným emailom s inštrukciami pre dokončenie registrácie.

Bližšie informácie o EAMR ako aj  používateľský manuál k portálu EAMR nájdete tu: https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easa-launches-european-aero-medical-repository-eamr

Filetype iconEAMR user training applicants

Filetype iconEAMR user training aero-medical examiners

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia