DOPRAVNÝ ÚRAD

Žiadosť o letecko-lekárske vyšetrenie

Filetype iconFormulár žiadosti o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti podľa Nariadenia 11782011 a 2015/340

Filetype iconŽiadosť o letecko lekárske vyšetrenie na posúdenie zdravotnej spôsobilosti podľa L1

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia