DOPRAVNÝ ÚRAD

AltMoC

EASA AltMoC referencia:

2019-00016

Dotknuté ustanovenie regulácie:

  1. (EU) 965/2012, SPA.LVO.120 AMC1 SPA.LVO.120(g)

Popis alternatívneho spôsobu dosiahnutia zhody:

Výcvik LVTO pod 400m ale nie menej ako 150m pre členov letových posádok RA390 na FFS C525 vybaveným avionikou Collins Pro Line 21 EFIS

Pre detailné informácie kontaktuje DÚ, OPL.

Filetype iconEASA form_AltMOC to EASA_TA SR_LVTO RA390

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia