DOPRAVNÝ ÚRAD

Letecké práce nad chránenými objektami

V súvislosti s riešením problematiky vykonávania fotogrametrického snímkovania, letového merania, záletov leteckej techniky, letov bezpilotných prostriedkov, poľnohospodárskych prác a letov s podvesením bremena (ďalej len „špecifické letecké činnosti – letecké práce“) v blízkosti objektov chránených Zborom väzenskej a justičnej stráže stanovuje Dopravný úrad dodatočné podmienky pre prevádzkovateľov, ktoré umožnia vyhnúť sa úplnému zákazu výkonu špecifických leteckých činností – leteckých prác nad a v blízkosti objektov chránených Zborom väzenskej a justičnej stráže. Ide o 23 objektov na území Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti sú prevádzkovatelia, ktorí majú povolené vykonávanie špecifických leteckých činnosti – leteckých prác, povinní oznámiť 2 dni vopred takúto činnosť(lety pod 300 m nad terénom nad objektmi chránenými Zborom väzenskej a justičnej stráže s polomerom 1 km od stredu daného objektu) stálej službe Generálneho riaditeľstva zboru na telefónne číslo 02 20831215, alebo na číslo 0905 220 675 a na e-mailovú adresu: Stala_sluzba_gr@zvjs.sk

V oznámení prevádzkovateľ uvedie:

  • názov prevádzkovateľa;
  • meno a priezvisko kontaktnej osoby/pilota lietadla/pilota operátora UAV;
  • telefónne číslo kontaktnej osoby/pilota lietadla/pilota operátora UAV a adresu e-mail;
  • miesto, dátum a čas plánovanej leteckej činnosti;
  • typ lietadla/UAV (napr. letún, vrtuľník, UAV- letún, UAV- oktokoptéra a pod.);
  • druh leteckej činnosti (napr. filmovanie, fotografovanie, stavebnomontážne práce a pod);
  • výška letu pri leteckej činnosti.

Adresy a súradnice objektov chránených zborom:

Filetype iconMapa Slovensko

Filetype iconBA1 Filetype iconBB1 Filetype iconKE1 Filetype iconLevoca1 Filetype iconOtvorene_oddelenie_Sabova1 Filetype iconSB_PO1 Filetype iconTN_IL_Dubnica1 Filetype iconTT_HL_NR1 Filetype iconZA_RK_Sucany1 Filetype iconZeliezovce1

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia