DOPRAVNÝ ÚRAD

Nájom / prenájom lietadla prevádzkovateľovi CAT Prevádzka lietadla zapísaného v registri lietadiel SR mimo územia SR

Nájom / prenájom lietadla prevádzkovateľovi CAT. Prevádzka lietadla zapísaného v registri lietadiel SR mimo územia SR

 

Filetype iconPostup na vydanie súhlasu na nájom alebo prenájom lietadla prevádzkovateľovi obchodnej leteckej dopravy a na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel SR mimo územia SR

Filetype iconŽiadosť o vydanie súhlasu na nájom lietadla lietadla s posádkou (wet lease-in) od prevádzkovateľa Spoločenstva

Filetype iconŽiadosť o vydanie súhlasu na nájom lietadla s posádkou (wet lease-in) od prevádzkovateľa z tretej krajiny

Filetype iconŽiadosť o vydanie súhlasu na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel SR mimo územia SR ktorá presahuje 21 dní

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia