DOPRAVNÝ ÚRAD

SPO – špeciálna prevádzka

SPO – letúny a vrtuľníky

Špeciálna prevádzka, je činnosť pri ktorej sa lietadlo používa na špeciálne činnosti ako napr. poľnohospodárstvo, stavebníctvo, fotografovanie, mapovanie, pozorovanie a hliadkovanie, letecká reklama alebo kontrolné lety na účely údržby.

Špeciálna prevádzka letúnov alebo vrtuľníkov sa vykonáva len v súlade s požiadavkami v prílohách III a VIII nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 o leteckej prevádzke.

Prevádzkovatelia zložitých motorových letúnov a vrtuľníkov, ktorí sa podieľajú na prevádzke neobchodnej leteckej dopravy, predložia vyhlásenie o schopnosti a prostriedkoch na vykonávanie svojich povinností v súvislosti s prevádzkou lietadla a prevádzkujú lietadlá v súlade s ustanoveniami prílohy III a prílohy VI. Takíto prevádzkovatelia, ktorí sa podieľajú na neobchodnej špeciálnej prevádzke, prevádzkujú lietadlá v súlade s ustanoveniami príloh III a VIII.

Vyhlásenie podávajú prevádzkovatelia, ktorí sa podieľajú na obchodnej špeciálnej prevádzke letúnmi a vrtuľníkmi alebo na prevádzke neobchodnej leteckej dopravy zložitými motorovými lietadlami vrátane neobchodnej špeciálnej prevádzky zložitými motorovými lietadlami, o ich spôsobilosti a dostupnosti prostriedkov na vykonávanie povinností súvisiacich s prevádzkou lietadiel.

Filetype icon20211215-VYHLÁSENIE 965-2012 dľa 2021-2237

Filetype icon20211215-VYHLÁSENIE 965-2012 dľa 2021-2237-WORD

 

SPO – balóny

Filetype iconVyhlásenie 2018-395 (B) R08.04.2020

Filetype iconVyhlásenie 2018-395 (B) R08.04.2020-WORD

 

SPO – vetrone

Filetype iconVYHLÁSENIE-2018-1976 (S)-R14.08.2020

Filetype iconVYHLÁSENIE-2018-1976 (S)-R14.08.2020-WORD

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia