DOPRAVNÝ ÚRAD

Lietajúce športové zariadenia

Dopravný úrad dňa 27.02.2023 aktualizoval podmienky stavby osobitnej príslušnej kategórie lietadiel určených na letecký šport a rekreačné lietanie.
Osobitné podmienky stavby sa vzťahujú na lietadlá kategórie letún:

  • s jednomiestnym alebo dvojmiestnym usporiadaním kabíny,
  • s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) do 600 kg,
  • s najnižšou rýchlosťou ustáleného letu pri pristávacej konfigurácií alebo merateľnou kritickou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 uzlov (83 km/hod),
  • vybavené celkovým záchranným padákovým systémom a
  • nespôsobilé vykonávať vzlet alebo pristátia na vodnej hladine.

Poznámka: Tieto podmienky sa nevzťahujú na individuálne skonštruované lietadlá a na stavbu lietadiel spôsobilých lietať bez pilota.

Účelom stanovenia podmienok stavby pre túto osobitnú kategóriu lietadiel je umožnenie získania typového osvedčenia podľa § 24 leteckého zákona a vykonávanie sériovej výroby podľa § 23 leteckého zákona.
Vývoj a výrobu lietadiel ako výrobkov leteckej techniky môžu vykonávať len držitelia povolení na vývoj a výrobu podľa § 23 leteckého zákona.
Certifikačnou základňou typového osvedčovania sú certifikačné špecifikácie všeobecne uplatňované v rámci európskeho priestoru pre túto osobitnú kategóriu.
Pre túto kategóriu lietadiel sa uplatňuje výnimka z činnosti týkajúcich sa vývoja (projektovania), výroby, údržby a prevádzky, podľa ustanovenia čl. 2 ods. 8 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/1139 (tzv. opt-out).

Filetype iconPodmienky stavby osobitnej príslušnej kategórie lietadiel určených na letecký šport a rekreačné lietanie

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia