DOPRAVNÝ ÚRAD

Letecké pozemné zariadenia

Súhlas na použitie leteckých pozemných zariadení v civilnom letectve

Dopravný úrad vydáva, podľa písm. p) § 48 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Súhlas na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve“ (ďalej iba „Súhlas“). Leteckými pozemnými zariadeniami sú myslené tie pozemné technické zariadenia a ich programové prostriedky, ktoré spĺňajú definíciu písm. i) §2 leteckého zákona.

Podmienky za ktorých Dopravný úrad vydá Súhlas sú uvedené v ods. 5 § 33a leteckého zákona.

Kategórie leteckých pozemných zariadení, pre ktoré sa požaduje letové meranie

  Rádiokomunikačné zariadenia

 • VHF – UHF pozemná rádiostanica pre spojenie lietadlo – zem
 • Letecký rádiový zameriavač DF

Rádionavigačné zariadenia

 • Systém presného prístrojového priblíženia ILS
 • VHF všesmerový rádiomaják VOR, DVOR
 • Nesmerový rádiomaják NDB, L
 • UHF zariadenie na meranie vzdialenosti DME
 • VHF polohové a traťové návestidlo
 • Systém s pozemným rozšírením GBAS

Sledovacie – rádiolokačné zariadenia

 • Systém presného radarového priblíženia PAR
 • Primárny prehľadový radar PSR
 • Sekundárny prehľadový radar SSR
 • Multilateračné prehľadové systémy MLAT
 • Multistatické primárne prehľadové radary MSPSR

Svetlá a svetelné návestidlá

 • Dráhový svetelný systém
 • Postranné dráhové rady
 • Prahová koncová priečka
 • Osové svetelné návestidlá
 • Návestidlá dotykového pásma
 • Približovací svetelný systém
 • Zábleskový svetelný rad
 • Svetelná zostupová sústava

Filetype iconZoznam súhlasov 2006 až 2024 APR

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia