DOPRAVNÝ ÚRAD

Zodpovednosti subjektov za údajové položky v AIP SR

Aktualizovaná tabuľka ku dňu 03.05.2022 Filetype iconZODPOVEDNOSTI JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTOV ZA JEDNOTLIVÉ ÚDAJOVÉ POLOŽKY je obsahom Dodatku B Postupu DÚ č. 4/2018 Postup Dopravného úradu k implementácii nariadenia ADQ pre dodávateľov údajov a teda jeho neoddeliteľnou súčasťou.

V prípade potreby aktualizácie tabuľky je možné kontaktovať odchylne od informácie v zmysle prílohy B postupu Ing. Ivana Hasička (prostredníctvom e-mailu: ivan.hasicek@nsat.sk), ktorý zrealizuje potrebné kroky k vykonaniu aktualizácie.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia