DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

1. Stránkové hodiny – pondelok, streda a piatok.

2. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vydalo rozhodnutím č. 08204/2016/C410-SCLVD/04511 z 25. 01. 2016, ktoré nadobudlo účinnosť 01. 02. 2016, nový Národný program ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania (NCASP).

Rozhodnutie a jeho prílohu (NCASP) je možné stiahnuť tu.

3. Oznámenia o konaní odbornej prípravy podľa ustanovenia 6.11.2.1.2. NCASP zasielajte elektronicky na adresu vycvikyobocl@nsat.sk.

4. Odbor bezpečnostnej ochrany civilného letectva má zriadenú spoločnú e-mailovú adresu obocl@nsat.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia