DOPRAVNÝ ÚRAD

Ostatný personál (Palubní inžinieri, Dispečeri leteckej prevádzky, Leteckí navigátori)

Základné informácie - postupy

Žiadosti - Všetky potrebné žiadosti nájdete na tejto stránke.

Protokoly – Všetky potrebné protokoly nájdete na tejto stránke.

Teoretické skúšky

Predpisy

Jazyková spôsobilosť

Na stránke sa aktuálne pracuje. Ospravedlňujeme sa za prípadné ťažkosti. V prípade potreby kontaktujte Odbor licencovania leteckého personálu.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia