DOPRAVNÝ ÚRAD

Ostatný personál (Palubní inžinieri, Dispečeri leteckej prevádzky, Leteckí navigátori)

Všetky potrebné žiadosti nájdete na tejto stránke.

Všetky potrebné protokoly nájdete na tejto stránke.

Na stránke sa aktuálne pracuje. Ospravedlňujeme sa za prípadné ťažkosti. V prípade potreby kontaktujte Odbor licencovania leteckého personálu.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia