DOPRAVNÝ ÚRAD

Riadiaci letovej prevádzky

Ohlasovanie výcvikových kurzov ATCO

Filetype iconZískanie preukazu spôsobilosti STATCO

Filetype iconZískanie preukazu spôsobilosti ATCO

Filetype iconZachovanie-predlžovanie platnosti doložiek (doložka na stanovište, OJTI, STDI, hodnotiteľa a doložky jazykovej spôsobilosti

Formuláre, žiadosti, protokoly (ATCO)

Jazyková spôsobilosť

Výcvikové organizácie pre riadiacich letovej prevádzky

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia