DOPRAVNÝ ÚRAD

Riadiaci letovej prevádzky

Informácie o praktických skúškach riadiacich letovej prevádzky nájdete v Filetype iconPostupe DÚ č. 9/2015

Filetype iconZískanie preukazu spôsobilosti STATCO

Filetype iconZískanie preukazu spôsobilosti ATCO

Filetype iconZachovanie-predlžovanie platnosti doložiek (doložka na stanovište, OJTI, STDI, hodnotiteľa a doložky jazykovej spôsobilosti

Formuláre, žiadosti, protokoly (ATCO)

Examinátori (ATCO)

Jazyková spôsobilosť

Výcvikové organizácie pre riadiacich letovej prevádzky

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia