DOPRAVNÝ ÚRAD

Výrobné organizácie

Organizácia s hlavným miestom podnikania na Slovensku, ktorá má zámer vyrábať alebo vyrába  lietadlá a ich komponenty v civilnom letectve (výrobky leteckej techniky), musí byť držiteľom povolenia organizácie na výrobu (POA – Production Organisation Approval alebo NPOA – National Production Organisation Approval). Po vyrobení lietadla v súlade s typovým certifikátom lietadla alebo v prípade výroby komponentov v súlade so schváleným technickým štandardom, vydá príslušne kvalifikovaný osvedčujúci personál v mene organizácie príslušné uvoľnenie do prevádzky.

Lietadiel a ich komponentov v súlade s ods. e), f), h) a i) Prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  č.2018/1139 (Annex I) môže na Slovensku vyrábať len organizácia schválená Dopravným úradom. Označuje sa ako NPOA (National Production Organisation Approval) a vydanie povolenia je v súlade s § 23 ods. 1 zákonom č.143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a predpisom L-8 Letová spôsobilosť lietadiel. .

Výrobu EASA lietadiel a ich komponentov môže vykonávať len organizácia bez schválenia v súlade s Časťou 21 Podčasť F alebo organizácia schválená v súlade s Časťou 21 Podčasť G nariadenie Komisie (EÚ) č.748/2012, v súlade s typovým certifikátom (TC, STC, RTC) alebo schváleným európskym technickým štandardom (ETSO – European Technical Standard Order) vydanými Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA – European Aviation Safety Agency).

 

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte odbor spôsobilosti lietadiel production@nsat.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia