DOPRAVNÝ ÚRAD

Výrobné organizácie

Organizácia s hlavným miestom podnikania na Slovensku, ktorá má úmysel vyrábať výrobky leteckej techniky alebo súčasti výrobkov leteckej techniky, musí požiadať Dopravný úrad o vydanie príslušného povolenia.

Pri podaní žiadosti vyrábať výrobok leteckej techniky alebo súčasti výrobku leteckej techniky, na ktoré sa základné nariadenie (EÚ) č. 2018/1139:

vzťahuje – má žiadateľ postupovať v súlade s ustanoveniami časti 21 nariadenia Komisie (EÚ) č. 748/2012 nasledovne:

  • podľa podčasti F v prípade výroby bez schválenia výrobnej organizácie,
  • podľa podčasti G v prípade povolenia organizácie na výrobu.

Poznámka: Výroba lietadiel v súlade s legislatívou EÚ

nevzťahuje (tzv. Annexové lietadlá) – má žiadateľ postupovať v súlade s § 23 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poznámka: Výroba lietadiel v súlade s národnou legislatívou

 

V prípade ďalších otázok kontaktujte odbor spôsobilosti lietadiel production@nsat.sk

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia